Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2014

03 FEB 2014 10:39
Föreningens högsta beslutande organ är allmänt möte (årsmöte). Enligt föreningens stadgar (se Styrdokument) ska årsmöte äga rum senast den sista februari varje år och årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig.
  • Uppdaterad: 08 JUN 2016 02:28

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1.  Mötets öppnande

2.  Val av ordförande för mötet

3.  Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

4.  Fastställande av röstlängd

5.  Val av protokolljusterare och rösträknare

6.  Fastställande av dagordning

7.  Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8.  Behandling av verksamhets-/förvaltningsberättelse

9.  Revisorsberättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen
för det i 17 § andra stycket angivna antalet

13. Val av ordförande för föreningen

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)

17. Val av en revisor och en revisorssuppleant

18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen

20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.

22. Övriga ärenden som enligt 13 § i stadgarna kan upptas till beslut på årsmöte.

23. Sammanträdets avslutande.

 

Avgående ledamöter:

Anna-Karin Hallberg (ordf)

Peter Malmqvist

Camilla Holmstedt

 

Valberedningens föreslagna nya ledamöter:

Madde Neterowics

Sara Samuelsson

Anna Haaland

 

Valberedningen består av Lollo Knutsson och Jannica Holm.

 

Länk till Styrdokument

Länk till Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för 2013

Skribent: Therése Ljung
Epost: This is a mailto link

GRÄSROTEN Svenska Spels kunder är med och delar ut 50 miljoner kr per år till landets idrottsklubbar, vi är en av dem!

 

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

 

SAMARBETSPARTNERS

SPONSORHUSET har samlat över 200 kända nätbutiker på en hemsida och det kostar inget extra för dig att handla via dem. Varje köp ger pengar tillbaka till både dig och föreningen!

 

SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan 

SISU hjälper föreningen med material och ibland kursledare vid teoretiska lektioner och kurser i föreningslära mm.

 

IdrottOnline

IDROTTONLINE är svensk idrotts gemensamma verksamhetsstöd. Ladda hem appen för en gemensam mötesplats och verktyg för att kommunicera, rapportera och administrera din idrott

 

ANTAL BESÖKARE

Postadress:
Rosendahls RF - Ridsport
Therése Ljung, Tunnbindargränd 2
70223 Örebro

Besöksadress:
Rosendahls ridskola, Tysslinge 440
71995 Vintrosa

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info